Fritz Mária


Fritz Mária

15 éves koromban jelentkeztem először kántorképző tanfolyamra. Első években főként a közösség ereje, a közös éneklés volt rám nagy hatással, csak később jöttem rá, hogy az itt szerzett zenei tudás alapozta meg főiskolás zenei tanulmányaimat.

Középiskolás koromban pár évig szolgáltam Kecskeméten egy kertvárosi gyülekezetben, majd Szegeden tanultam ének-zene matematika tanár szakon. Jelenleg a Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola ének-zene –matematika tanára, karvezetője vagyok. Az elmúlt 10 évben több színvonalas kórus tagja lehettem, mint például a szegedi Bartók Béla nőikar, vagy jelenlegi kórusom, a Musica Nostra kamarakórus.

A 2015-ös évben tizedszer veszek részt kántorképzőn, a tanuló évek után az elmúlt években gyülekezeti éneket és énektanítást tanítottam.